شادروان دکتر محمد یزدی بانی و واقف مجتمع دانش پژوهان

درباره مجتمع خوابگاهی دانش پژوهان

مجتمع خوابگاهی در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع در ۱۳ طبقه با زیر بنای ۷۲۰۰ متر مربع در ارتفاع ۱۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریا ، بر فراز بام شهر تهران در شمال دانشگاه احداث شده و دارای ۱۱۲ واحد آپارتمان مستقل به صورت سوئیت می باشد. ۴۸ واحد از آپارتمانها یک خوابه است  و ۶۴ استودیو موجود می باشد.

 

The late doctor Mohammad Yazdi Bonnie and understand complex Scholars

The late founder and benefactor doctor Mohammad Yazdi complex Scholars

About dormitory students

Dormitory in an area of ​​۴۵۰۰ square meters with 13 floors in the building of 7,200 square meters at a height of 1800 meters above sea level, over the rooftops of shahid beheshti University was established in the north of the 112 units of Independent Suite is apartments. 48 two-bedroom apartments and 64 one-bedroom units.