چگونگی رزرو آپارتمان :

علاوه بر دانش پژوهان متاهل ، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی می توانند برای کسب اطلاع بیشتر با معرفی و اعزام نماینده اقدام نمایند.

مدیریت مجتمع تلاش می کند فضایی آرام ، مجهز و مصفا برای ساکنین مجتمع فراهم آورده و در بام تهران دانش پژوهان و پژوهشگران عرصه علم و دانش را در پیشبرد ونیل به اهداف پژوهشی یاری نماید.

این مجتمع آمادگی کامل برای برگزاری سمینارها – کنفرانس ها – کلاس ها و کارگاههای آموزشی ، همچنین اسکان شرکت کنندگان در سمینارها – کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی و یا افرادی که در دوره آموزشی کوتاه مدت و فرصت مطالعاتی به تهران اعزام می گردند را دارد.

 

:How to make a reservation

In addition to the married researches, government organizations and other educational and research facilities can visit our website or send a representative to get more information.

The complex management does its best to provide a quiet, well equipped and beautiful facility at the highest point overlooking Tehran helping researchers and students in their plans to enrich their knowledge and attain their research goals

تازه ترین اخبار

آقای دکترعبداللهی مدیرکل اوقاف استان تهران به اتفاق همراهان در تاریخ 98/9/5 از موقوفه مرحوم دکتریزدی مجتمع دانش پژوهان بازدید نموده و پس از آن در ضیافت ناهار به میزبانی سرپرست محترم دانشگاه شرکت کردند.
در این دیدار در بدو ورود تولیت محترم جناب آقای دکتر ندیمی تشریف فرما بوده و  پس از آن هیات را آقایان دکتر بیگ زاده و دکتر روشن و این جانب همراهی نمودیم.