چگونگی رزرو آپارتمان :

علاوه بر دانش پژوهان متاهل ، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی می توانند برای کسب اطلاع بیشتر با معرفی و اعزام نماینده اقدام نمایند.

مدیریت مجتمع تلاش می کند فضایی آرام ، مجهز و مصفا برای ساکنین مجتمع فراهم آورده و در بام تهران دانش پژوهان و پژوهشگران عرصه علم و دانش را در پیشبرد ونیل به اهداف پژوهشی یاری نماید.

این مجتمع آمادگی کامل برای برگزاری سمینارها – کنفرانس ها – کلاس ها و کارگاههای آموزشی ، همچنین اسکان شرکت کنندگان در سمینارها – کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی و یا افرادی که در دوره آموزشی کوتاه مدت و فرصت مطالعاتی به تهران اعزام می گردند را دارد.

 

:How to make a reservation

In addition to the married researches, government organizations and other educational and research facilities can visit our website or send a representative to get more information.

The complex management does its best to provide a quiet, well equipped and beautiful facility at the highest point overlooking Tehran helping researchers and students in their plans to enrich their knowledge and attain their research goals