اطلاعات تماس با ما

آدرس :   اوین – بلوار دانشجو – مجتمع خوابگاهی دانش پژوهان متاهل (موقوفه دکتر یزدی )

کد پستی :   ۱۹۸۴۸۴۵۴۹۷

تلفن  ۰۲۱۲۲۴۳۲۲۲۱

فکس :   ۰۲۱۲۲۴۳۲۲۲۰

ایمیل :   yazdi_complex@sbu.ac.ir

وب سایت :   www.yazdi-complex.ir

Contact  us

   Address :   Mojtama Khabgahi Danesh Pazhuhan Moteahel (Moghoofeh Dr. Yazdi) Married researchers’s dormitory complex Daneshjoo Blvd. Evin, Tehran , Iran

   Postal Code :    ۱۹۸۴۸۴۵۴۹۷

   Telephone : +۹۸ ۲۱ -۲۹۹-۰۳۰۳۰

   Fax: +۹۸- ۲۱- ۲۲۴-۳۲۲۲۱

   Email:   yazdi_complex@sbu.ac.ir

   Web Site:   www.yazdi-complex.ir