شادروان دکتر محمد یزدی بانی و واقف مجتمع دانش پژوهان

درباره مجتمع خوابگاهی دانش پژوهان

مجتمع خوابگاهی در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع در ۱۳ طبقه با زیر بنای ۷۲۰۰ متر مربع در ارتفاع ۱۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریا ، بر فراز بام شهر تهران در شمال دانشگاه احداث شده و دارای ۱۱۲ واحد آپارتمان مستقل به صورت سوئیت می باشد. ۴۸ واحد از آپارتمانها دو خوابه و ۶۴ واحد آنها یک خوابه هستند.

تازه ترین اخبار

آقای دکترعبداللهی مدیرکل اوقاف استان تهران به اتفاق همراهان در تاریخ 98/9/5 از موقوفه مرحوم دکتریزدی مجتمع دانش پژوهان بازدید نموده و پس از آن در ضیافت ناهار به میزبانی سرپرست محترم دانشگاه شرکت کردند.
در این دیدار در بدو ورود تولیت محترم جناب آقای دکتر ندیمی تشریف فرما بوده و  پس از آن هیات را آقایان دکتر بیگ زاده و دکتر روشن و این جانب همراهی نمودیم.